Information gällande anpassning pga Covid-19.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av Coronaviruset i Sverige till mycket hög och det är viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen. På vår trafikskola kan du känna dig trygg med att vi anpassar oss samt följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Vi är extra noga med rengöring och desinfektering i våra bilar och i lokalen. Kontaktytor såsom bord, dörrhandtag osv. rengörs regelbundet. Vi vidtar även åtgärder i samband med våra kurser. Vi har minskat antalet platser på introduktionsutbildningen och vi försöker sprida ut er så gott det går för att ni inte ska sitta för nära varandra under kurserna.

Har du på något vis varit i kontakt med smittade eller känner dig sjuk, har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har feber ber vi dig att inte komma till trafikskolan, utan att istället kontakta oss via e-post eller telefon.

Även om du är frisk är det viktigt att begränsa smittspridningen med hjälp av dessa riktlinjer:

Avbokning / Ombokning

  1. Vid avbokning eller ombokning av körlektion ska det ske senast kl. 13.00 vardagen innan kör tillfället. Vid sen avbokning debiteras fullt pris för den beställda körlektionen.

       Återbud måste lämnas per telefon eller talas in på telefonsvararen (ej via e-post). Det är inte möjligt att avboka på           elevcentralen eller under körlektion.

       Om Du blivit akut sjuk debiteras tillfället men vi krediterar den vid uppvisande av läkarintyg inom två veckor.

Eleven ansvarar själv för att komma på utsatt tid. En bekräftelse på bokningar eller eventuella ändringar skickas via e-post men inga påminnelser om bokade lektioner går ut.

Avbokning av en hel utbildning skall ske senast 2 veckor innan första lektionstillfället. Med hel utbildning menas 15 eller fler bokade tillfällen.

Din körlektion kan kommas att avbokas/ombokas av oss i det fall ett körprov krockar med bokad lektion, detta då vi inte kan styra Trafikverkets tider inför ett körprov.


Betalning/Återbetalningsvillkor:

  1. Vi tillämpar förskottsbetalning. Körlektioner skall vara betalda eller betalas senast vid lektionstillfället om ingen annan överenskommelse skett, all betalning sker i med kort i receptionen, via bankgiro eller Swish. Via är kontantfria!

  2. Alla inköpta lektioner & paket skall utnyttjas inom 1 år från inköpsdatum. Vid eventuell återbetalning tillämpar vi STR:s policy: Om hela paketet inte nyttjats återbetalas kvarstående körlektioner minus paketrabatten.

       Om du inte nyttjar hela ditt paket och avbryter utbildningen,

      återbetalar vi kvarstående körlektioner minus paketrabatten och minus 10% i administrativa kostnader.

      Förarprov Del 1: Kunskapsprov (teoriprov)

  1. Eleven pluggar teori självständigt parallellt med körningen. Kunskapsprovet är endast en preliminär bokning

  2. Teoriprov bokas enligt skolans rekommendation. Om läraren bedömer att eleven inte uppnått rätt nivå kan provet komma att ombokas av skolan. Du kan välja att boka själv, i det fallet gäller inte samma krav

 

Förarprov Del 2: Körprov

  1. Förarprovet är endast en preliminär bokning och den kan komma att av/ombokas beroende på hur du ligger till i utbildningsplanen.

  2. Enligt lärarens rekommendation bokas din slutplanering av utbildningskontroll och förarprov. Vid godkänt resultat under utbildningskontrollen kvarstår ditt förarprov.

Du kan även ringa Trafikverket på 0771-17 18 19 för att göra en egen bokning. Gör du en egen bokning har du inte samma krav.